Solhellinga 14Solhellinga 14, 2315 Hamar

Kontakter: 

  • Arbeidslagsleder er Liv Kristin Kielland tlf: 469 42 689
  • Soneleder er Kai Smeby, tlf.: 902 14 157
  • Tlf. kontor: 62 56 38 90

Solhellinga 14 er et botilbud for 5 mennesker med ulike funksjonsnivåer og bistandsbehov. Våre beboere er unge, med behov for tilrettelagt bolig. Boligen er døgnbemannet, med våken nattevakt.

Om bofellesskapet:
Solhellinga 14 består av 5 leiligheter. Brukere og personale flyttet inn sommeren 2012, så lokalene er nye og moderne. Det er stort fellesområde som består av stue, kjøkken og aktivitetsrom. Det finnes også et spa-bad i underetasjen som alle beboere fritt kan benytte.

Beliggenhet:
Solhellinga 14 ligger like ved Prestrudsenteret på Hamar Vest. Det er kort vei til gode turmuligheter både i Furuberget og ved Mjøsa.

Personalgruppa:
Det er 20 ansatte i boligen. Personalgruppen består av vernepleiere, sykepleiere, sosionom og fagarbeidere. Boligen har et stort spenn i fagkompetanse, som gjør at det er et stort tverrfaglig samarbeid innad i boligen. Dette gjør det Solhellinga 16 til et spennende sted og arbeide.

Fokuset i boligen er å gi de som bor her en meningsfylt hverdag. Hver enkelt beboer har sine egen interesser og det fokuseres stort på dette.

 Liv Kristin Kielland