Solhellinga 16Solhellinga 16, 2315 Hamar

Kontakter: 

  • Arbeidslagsleder er Catrine Bækkevold, tlf.: 476 34 843
  • Soneleder er Randi V. Kongstorp, tlf.: 904 13 107
  • Tlf kontor: 62 56 38 89

Solhellinga 16 er et botilbud for 5 mennesker med ulike funksjonsnivåer og bistandsbehov. Våre beboere er unge, med behov for tilrettelagt bolig. Boligen er døgnbemannet, med våken nattevakt.

Om bofellesskapet:
Solhellinga 16 består av 5 leiligheter. Brukere og personale flyttet inn sommeren 2012, så lokalene er nye og moderne. Det er stort fellesområde som består av stue og  kjøkken. Det finnes også et spa-bad  som alle beboere fritt kan benytte.

Beliggenhet:
Solhellinga 16 ligger like ved Prestrudsenteret på Hamar Vest. Det er kort vei til gode turmuligheter både i Furuberget og ved Mjøsa.

Personalgruppa:
Det er 8 ansatte i boligen. Personalgruppen består av vernepleier, ergoterapeut og fagarbeidere. Boligen har et stort spenn i fagkompetanse, som gjør at det er et stort tverrfaglig samarbeid innad i boligen. Dette gjør det Solhellinga 16 til et spennende sted og arbeide.

Fokuset i boligen er å gi de som bor her en meningsfylt hverdag. Hver enkelt beboer har sine egen interesser og det fokuseres stort på dette.