Vekten 2Vekten 2, 2315 Hamar

Kontakter:

  • Arbeidslagsleder Mina Borgen, tlf 62 56 38 72/ 411 441 95
  • Soneleder Beate Nyhus, tlf. 959 71 411

Vekten Bofellesskap ligger sentralt på Hamar Vest i nærheten av buss og butikk.  Bofellesskapet ble bygget i 1991 og består av 5 leiligheter og en personalbase med kontor og oppholdsrom.  Personalgruppen tilknyttet Vekten gir også tjenester til 7 brukere som bor utenfor bofellesskapet.

I hverdagen har vi fokus på trygghet, forutsigbarhet og størst mulig grad av brukermedvirkning.  Vi har brukere som jobber og har dagtilbud på Hamar Arbeid og Aktivitet og på Mjøsanker, og noen i andre tilpassede jobber. 

Mange har en aktiv fritid og flere deltar på aktiviteter i regi av Kulturkontoret.  Det kan være håndball, fotball eller ishockey kamper med støttekontakter og fritidskontakter, felles sommerturer, Vår klubb og kino.  Noen pleier også å reise til syden sammen med personale en gang i året, og noen drar på f.eks Kiel turer og fjellturer.  Andre synes det er greit å sove hjemme men deltar gjerne på dagsturer.

Personalgruppa består i dag av to vernepleiere, en miljøterapeut, fem helsefagarbeidere og fem assistenter.  Vi har fra mars 2013 våken nattevakt som deles av tre personer.  Vi har arbeid hver 3. helg, og to stillinger som jobber hver 2. helg.  Totalt har vi ca 9 årsverk fordelt på 13 personer.  Vi er to på jobb på dag, og tre på kveld.  Personalgruppa er stabil og mange har vært tilknyttet Vekten og brukergruppa her i mange år.  I tillegg har vi faste vikarer som også er kjent med dem som bor i Vekten.

 Mina Borgen Eva Lotten