FurubergjordetFurubergjordet
Furubergvegen 195
62 56 38 62 / 99 42 92 90

Kontakt:

 • Lisbeth Johansen er soneleder, tlf. 900 13 208

13 leiligheter

Boligen:
Furubergjordet er et nyetablert bofellesskap som ble åpnet  ble åpnet i januar 2011. Det består av tretten selvstendige leiligheter med to fellesarealer i etasjen oppe og nede, og treningsrom som åpnes høsten 2013.

Bofellesskapet er døgnbemannet, med våken nattevakt. Det er personalbase med kontor og eget rom med garderobe.

Bofellesskapet ligger i nærheten av turområder ved Mjøsa og turstier i marka på Furuberget. Det er kort avstand til bussholdeplass, og det er gangavstand til offentlig tilbud som matbutikk, posten, ishall og kafe`.

Beboere i bofellesskapet er mennesker med ulike bistandsbehov, og alderen er fra 20-56 år. 

Et sentralt mål for brukerne er deltakelse i fellesskapet med andre, og bli mest mulig selvhjulpen i daglig gjøremål. Sosialt nettverk som familie, venner og kjærester er også viktig for beboere.

Bofellesskapet gir også tjenester til en tilknytningsbeboer som bor i egen leilighet utenfor boligen.

Personalgruppen:
Det er 16 ansatte på turnusen, som er fordelt på ca. 11 årsverk. Personalgruppen har et bredt fagkompetanse, og det er stort tverrfaglig samarbeid i boligen. Personalgruppen består av tre vernepleiere, allmennlærer, sosionom, fire hjelpepleiere og syv miljøarbeidere.

Aktiviteter:
Beboere er individer, og har egne ønsker og behov vedrørende aktiviteter. Det tilrettelegges slik at ønsker og behov blir oppfylt, og at det er gjennomførbart.

 • Matkurs 2 ganger i uken: lager middag sammen med brukere
 • Fellesmiddag lørdag og søndag
 • Spinning på Actic
 • Ridning
 • Jentegruppe (m/støttekontakter)
 • Tur i skog og mark eller langs Mjøsa
 • Håndball
 • Sykkelturer
 • Svømming
 • Kirkebesøk
 • Kafe`
 • Dansing 

Lisbeth Johansen Århild Snekkevåg