Furubergvegen 167

Furubergvegen 167,
2316 Hamar

Kontakter:

  • Arbeidslagsleder Bodil Madsen tlf.: 62 56 38 74 / 907 71 381     
  • Soneleder Randi V. Kongstorp tlf.: 904 13 107

Furubergvegen ligger flott til på Hamar Vest, med utsikt til Nes og Helgøya. Vi har et stort fint uteområde rundt boligen og med Furuberget friområde som nærmeste nabo.  Bofellesskapet ble bygget i 1998, og har fire leiligheter, et lite kontor og et fellesrom som benyttes til møter og felles bespisning enkelte dager. Personalet  fra Furubergveien gir også tjenester til en bruker utenfor bofellesskapet.

De som bor i Furubergvegen er mellom 50 og 72 år.  Det vi har fokus på i forhold til dem som bor her er at de skal oppleve å ha et meningsfylt liv med trygghet og omsorg i hverdagen gjennom tilpassede aktiviteter.  Tre av dem har noe dagtilbud på Hamar Arbeid og Aktivitet, mens fjerdemann er pensjonist.  I Furubergvegen er vi flinke til å ta med lunch eller kveldsmat og dra ut på tur.  Vi pleier også å delta på Vår Klubb og Kirkekaffe i Storhamar Kirke. En gang i året har vi også hatt en tur til enten Savalen eller Trysil hvor vi leier hytte og brukere og personale bor sammen for noen dager.

Personalgruppa er stabil og mange har vært sammen med brukerne i mange år.  Vi har tre vernepleiere, sju helsefagarbeidere og resten assistenter.  Vi har våken nattevakt og til sammen ca. 11 årsverk. Det er tre på jobb på dag, og tre på kveld.

Bodil Madsen