Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Tjenesten for funksjonshemmede

Georg SkutlabergTjenesten for funksjonshemmede (TFF) i Hamar Kommune er en del av Helse og omsorg. Vi har boligtilbud og andre tilbud til funksjonshemmede i Hamar.

Tjenesten for funksjonshemmede gir tjenester til ca 120 personer.  Det er totalt 16 bofellesskap. TFF er delt i arbeidslag med arbeidslagsleder som har fagansvar, og soneleder med personalansvar:

Noen brukere har sin leilighet i et bofellesskap, mens andre har egne leiligheter utenom, men mottar tjenester fra Hamar kommune.

Georg Skutlaberg er leder for TFF.
Mobil: 400 06 802.

Soneledere:

  • Eva Lotten soneleder for boligene i Vekten, Sigurd Jarlsgt, maths Pedersens gate, Øverenga og Furubergvegen 167
  • Århild Snekkevåg soneleder boligene i for Furubergjordet, Solhellinga 4, Ajerhagan og Elverhøi.
  • Beate Nyhus soneleder for Vognvegen og Solhellinga 14/16.
  • Ellen Johansen er soneleder for boligene i Hellevegen, Svegutua, Enerhaugveien og Stafsbergvegen.


Tjenesten for funksjonshemmede i Hamar Kommune har sitt eget brukerråd, som møtes 4 ganger pr. år.

Alle boligene for funksjonshemmede skal i tillegg ha husmøter, hvor de som er tilknyttet boligen møter. Saker herfra bringes så inn i brukerrådet. Målet er: Viktige saker, som angår den enkelte, skal bli diskutert og tatt på alvor.  
 
De som sitter i brukerrådet er:
  • Kjell Even Tofastrud (referent)
  • Bjørg Havik
  • Beate Gihlemoen (møteleder)
  • Tone Irene Martinsen
  • Solvår Schjerpen
  • Anne Lise Østvang
eva.lotten@hamar.kommune.no er rådets kontaktperson utad.
Sist endret: 17.03.2017
|
|
|