Tjenesten for funksjonshemmede (TFF) i Hamar Kommune er en del av Helse og omsorg. Vi har boligtilbud og andre tilbud til funksjonshemmede i Hamar.

Tjenesten for funksjonshemmede gir tjenester til ca 120 personer.  Det er totalt 16 bofellesskap. TFF er delt i arbeidslag med arbeidslagsleder som har fagansvar, og soneleder med personalansvar:

Noen brukere har sin leilighet i et bofellesskap, mens andre har egne leiligheter utenom, men mottar tjenester fra Hamar kommune.

Beate Nyhus er fungerende leder for TFF.
Mobil: 959 71 411

Soneledere:

  • Eva Lotten soneleder for boligene i Vekten, Sigurd Jarlsgt, maths Pedersens gate, Øverenga og Furubergvegen 167
  • Århild Snekkevåg soneleder boligene i for Furubergjordet, Solhellinga 4, Ajerhagan og Elverhøi.
  • Beate Nyhus soneleder for Vognvegen og Solhellinga 14/16.
  • Ellen Johansen er soneleder for boligene i Hellevegen, Svegutua, Enerhaugveien og Stafsbergvegen.


Tjenesten for funksjonshemmede i Hamar Kommune har sitt eget brukerråd, som møtes 4 ganger pr. år.

Alle boligene for funksjonshemmede skal i tillegg ha husmøter, hvor de som er tilknyttet boligen møter. Saker herfra bringes så inn i brukerrådet. Målet er: Viktige saker, som angår den enkelte, skal bli diskutert og tatt på alvor.  
 
De som sitter i brukerrådet er:
  • Kjell Even Tofastrud (referent)
  • Bjørg Havik
  • Beate Gihlemoen (møteleder)
  • Tone Irene Martinsen
  • Solvår Schjerpen
  • Anne Lise Østvang
eva.lotten@hamar.kommune.no er rådets kontaktperson utad.