Tjenesten for funksjonshemmede (TFF) i Hamar Kommune er en del av Helse og omsorg. Vi har boligtilbud og andre tilbud til funksjonshemmede i Hamar.

Tjenesten for funksjonshemmede gir tjenester til ca 120 personer.  Det er totalt 16 bofellesskap. TFF er delt i arbeidslag med arbeidslagsleder som har fagansvar, og soneleder med personalansvar:

Noen brukere har sin leilighet i et bofellesskap, mens andre har egne leiligheter utenom, men mottar tjenester fra Hamar kommune.

Tom Werner Hansen er leder for TFF. Han har kontorsted i Parkgården og treffes på telefon: 948 52 739.

Soneledere:

Beate Nyhus 959 71 411Soneleder Vekten - St. Olavsgate 100
Århild Snekkevåg 482 34 984Soneleder Øståsvegen - Ajerhagan
Kai Smeby 902 14 157 Soneleder Vognvegen og Solhellinga 14
Fredrik Ydse Jensen 468 06 877Soneleder Hesteskoen
Lisbeth Johansen  900 13 208 Soneleder Mats Pedersens gate – Furubergjordet
Randi V. Kongstorp 904 13 107 Soneleder Solhellinga 16 og Furubergvegen
Stine B Spangen 948 61 214 Soneleder Solhellinga 4 – Hellevegen
Ingrid Lånke  948 52 628Soneleder Elverhøy og Øverenga
Helge Gunnar Pettersen 906 76 036Soneleder Sigurd Jarl og Lageråvegen