Tjenesten for funksjonshemmede (TFF) i Hamar Kommune er en del av Helse og omsorg. Vi har boligtilbud og andre tilbud til funksjonshemmede i Hamar.

Tjenesten for funksjonshemmede gir tjenester til ca 120 personer.  Det er totalt 16 bofellesskap. TFF er delt i arbeidslag med arbeidslagsleder som har fagansvar, og soneleder med personalansvar:

Noen brukere har sin leilighet i et bofellesskap, mens andre har egne leiligheter utenom, men mottar tjenester fra Hamar kommune.

Tom Werner Hansen er leder for TFF. Han har kontorsted i Parkgården og treffes på telefon: 948 52 739.

Soneledere:

Beate Nyhus 959 71 411Soneleder Vekten - St. Olavsgate 100
Århild Snekkevåg 482 34 984Soneleder Øståsvegen - Ajerhagan
Eva Lotten  266 05 121 Soneleder Sigurd Jarl – Furubergvegen
Fredrik Ydse Jensen 468 06 877Soneleder Stafsbergvegen
Lisbeth Johansen  900 13 208 Soneleder Mats Pedersens gate – Furubergjordet
Randi K Vikane  904 13 107 Soneleder Solhellinga 14 – 16
Stine B Spangen 948 61 214 Soneleder Solhellinga 4 – Hellevegen
Ingrid Lånke  948 52 628Soneleder Elverhøy og Øverenga
Maren Tangen Høilund906 76 036Soneleder Vognvegen
 
Tjenesten for funksjonshemmede i Hamar Kommune har sitt eget brukerråd, som møtes 4 ganger pr. år.
Alle boligene for funksjonshemmede skal i tillegg ha husmøter, hvor de som er tilknyttet boligen møter. Saker herfra bringes så inn i brukerrådet. Målet er: Viktige saker, som angår den enkelte, skal bli diskutert og tatt på alvor.  
 
De som sitter i brukerrådet er:
  • Kjell Even Tofastrud (referent)
  • Bjørg Havik
  • Beate Gihlemoen (møteleder)
  • Tone Irene Martinsen
  • Solvår Schjerpen
  • Anne Lise Østvang
eva.lotten@hamar.kommune.no er rådets kontaktperson utad.