Skattyter kan søke skatteinnkreveren om kortvarig utsettelse med betaling av utlignet eiendomsskatt, og formannskapet om langvarig utsettelse, nedsettelse eller ettergivelse.  

En grunn til nedsettelse eller ettergivelse kan være at skattyter på grunn av sykdom har fått reduserte inntekter og i tillegg ikke har formue å betale eiendomsskatten med. Et annet eksempel kan være brann eller annen ødeleggelse av bygningen før omtaksering. Utsettelse kan for eksempel være aktuelt til et dødsbo er overtatt til privat skifte eller det er åpnet offentlig skifte.

Ved søknad om ettergivelse og nedsettelse kan du benytte
vedlagte søknadsskjema

eller sende en skriftlig søknad til: Hamar kommune, byggesaksavdelingen, postboks 4063, 2306 Hamar.
(Vi beklager litt dårlig trykk-kvalitet på skjemaet)

Les også KS hefte om nedsettelse/ettergivelse.