Ved utregning av eiendomsskattetaksten, tas det også hensyn til hvor i Hamar kommune man bor. Kort fortalt er det slik at det er høyere eiendomsskattetakst i sentrum enn lengst nord i kommunen.

Kartet viser de ulike eiendomsskattesonene i Hamar. Søk på adresse eller naviger deg fram ved å peke og zoome i kartet. Pek på den fargelagte sona for å få fram taksten eller bruk tegnforklaringsknappen øverst til venstre.

Se større kart