Kommuneoverlegen er en del av Samfunnsmedisinsk enhet for Hamaregionen.

Arbeidsområder:

  • Medisinskfaglig rådgivning
  • Samfunnsmedisinsk rådgivning
  • Smittevern
  • Pasientrettigheter og helsejuss
  • Samhandlingsreformen 
  • Helseberedskap
  • Folkehelsearbeid