Skjemaene for fritak fra taushetsplikten og orienteringsskjemaet skal benyttes når man ønsker å melde en sak inn til de tverrfaglige SLT-teamene.


Skjemaer med samtykke om fritak fra taushetsplikten: 

Samtykke småbarnsteamet
Samtykke barneteamet
Samtykke ungdomsteamet

Orienteringsskjema til tverrfaglig team