Furutoppen avlastningsboligFurutoppen er en avlastningsbolig for barn/unge med nedsatt funksjonsevne bosatt i Hamar kommune. Aldersgruppen er 0 – 18 år.

Furutoppen tilbyr avlastning til de familiene med barn/unge som er helt avhengig av hjelp til praktiske eller personlige gjøremål for å greie dagliglivet på en tilfredsstillende måte, og til familier med særlig tyngende omsorgsarbeid.

Furutoppen tilbyr avlastning til barn/unge med ulike typer diagnose, som for eksempel:

Autisme, sterk grad av barneepilepsi, cerebral parese, downs syndrom, alvorlig stoffskifte sykdom m.m. Flere av de barna/ungdommene som er på Furutoppen har ofte mer enn en  diagnose. 

Adresse: Furubergvegen 165 -  2316 HAMAR 
Jørund Nygård - leder - mobil 459 72 431.