Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Furutoppen avlastningsbolig


Furutoppen avlastningsboligFurutoppen er en avlastningsbolig for barn/unge med nedsatt funksjonsevne bosatt i Hamar kommune. Aldersgruppen er 0 – 18 år.

Furutoppen tilbyr avlastning til de familiene med barn/unge som er helt avhengig av hjelp til praktiske eller personlige gjøremål for å greie dagliglivet på en tilfredsstillende måte, og til familier med særlig tyngende omsorgsarbeid.

Furutoppen tilbyr avlastning til barn/unge med ulike typer diagnose, som for eksempel:

Autisme, sterk grad av barneepilepsi, cerebral parese, downs syndrom, alvorlig stoffskifte sykdom m.m. Flere av de barna/ungdommene som er på Furutoppen har ofte mer enn en  diagnose. 

Adresse: Furubergvegen 165 -  2316 HAMAR 
Avdelingsleder: Eli Bjørnstad Berntsen

 

 

 

Sist endret: 19.02.2016
|
|
|