Veg og sykkelvegVisjon:
”Hamar kommune skal ha et miljøvennlig transportsystem som sikrer framkommelighet, bidrar til null ulykker og bedre folkehelse." (fra Hamars Veg- og transportplan)

Hovedmål for arbeidet med veg, trafikk og transport i Hamar:

  • Hamar skal ha et veg- og gatenett som er universelt utformet og som avvikler trafikken på en effektiv og god måte.
  • Standarden på veg- og transportsystemet skal heves, både funksjonelt og estetisk.
  • Flere skal velge å gå eller sykle framfor å kjøre bil.
  • Parkeringspolitikken skal bidra til et levende sentrum, og virke dempende på bilbruk.  Parkeringspolitikken skal redusere behovet for areal til parkeringsplasser i sentrum.
  • Flere skal reise kollektivt. Kollektivandelen skal økes på strekninger der privatbiltrafikk  og kollektivtrafikk konkurrerer.
  • Det skal etableres trygge og hensiktsmessige ferdselsårer for gående og syklende,  spesielt i tilknytning til skoleområdene og fra boligområdene til sentrum. 

Lenke til Veg- og transportplanen (kommunedelplan)

Bruk menyene til venstre og les om arbeidet som pågår i Hamar akkurat nå.

Les om vegprosjekter i regi av Statens vegvesen: