Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Siste nytt

 • Stabburene på Åker gård

  Nyhetsbrev Åkersvika

  15.11.2013Les om prosessen knyttet til utarbeidelsen av reguleringsplan for en fremtidig firefelts E6 og grensejusteringen av Åkersvika naturreservat.
 • Ill. RAM arkitektur

  Mulighetsstudie for Hamar skysstasjon

  28.08.2013En mulighetsstudie for Hamar skysstasjon gir anbefalinger for hvordan Hamar kan få en skysstasjon som tilfredsstiller dagens behov.
 • Bilde fra Strandgata i Hamar.

  Framtidas trafikksituasjon analysert

  08.05.2013Biltrafikken i Hamar øker, spesielt gjennom Hamar sentrum. En fersk analyse viser at trafikken vil øke med 24 % fram til 2030.

Veg og trafikk i Hamar

Veg og sykkelvegVisjon:
”Hamar kommune skal ha et miljøvennlig transportsystem som sikrer framkommelighet, bidrar til null ulykker og bedre folkehelse." (fra Hamars Veg- og transportplan)

Hovedmål for arbeidet med veg, trafikk og transport i Hamar:

 • Hamar skal ha et veg- og gatenett som er universelt utformet og som avvikler trafikken på en effektiv og god måte.
 • Standarden på veg- og transportsystemet skal heves, både funksjonelt og estetisk.
 • Flere skal velge å gå eller sykle framfor å kjøre bil.
 • Parkeringspolitikken skal bidra til et levende sentrum, og virke dempende på bilbruk.  Parkeringspolitikken skal redusere behovet for areal til parkeringsplasser i sentrum.
 • Flere skal reise kollektivt. Kollektivandelen skal økes på strekninger der privatbiltrafikk  og kollektivtrafikk konkurrerer.
 • Det skal etableres trygge og hensiktsmessige ferdselsårer for gående og syklende,  spesielt i tilknytning til skoleområdene og fra boligområdene til sentrum. 

Lenke til Veg- og transportplanen (kommunedelplan)

Bruk menyene til venstre og les om arbeidet som pågår i Hamar akkurat nå.

Les om vegprosjekter i regi av Statens vegvesen:

Sist endret: 28.11.2016
|
|
|