Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Miljø og klima

Arbeidet med miljø og klima i Hamar kommune er en del av Strategiavdelingens virke. I dette ligger det et overordnet, administrativt ansvar for å fremskaffe plandata og analyser for å gi de folkevalgte best mulig beslutningsgrunnlag og være en pådriver i kommunens miljøarbeid. 

Det jobbes i nært samarbeid med folkevalgte organer, medarbeidere i resultatenhetene og i mange tilfeller frivillige organisasjoner og med kommunens innbyggere for øvrig.

Kontaktperson miljø og klima:
Lise Wenche Dufseth Urset. Tlf. sentralbord: 62 56 30 00.

Lenker: 

Sist endret: 09.07.2013
|
|
|