Images-Bilder FMHE-Miljø og klima-Naturvern-Kjempespringfrø i Sør-Odal 2Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig, skal sikres i levedyktige bestander. Vi skal også ta vare på den variasjonen som finnes i naturtyper, landskap og geologi.

Innimellom har vi arter som truer artsmangfoldet, og som ikke hører naturlig hjemme hos oss. Disse kaller vi for fremmede arter.  Ett eksempel er planten kjempespringfrø, som man prøver å bekjempe.

Les mer generell informasjon om hva fremmede arter og organismer er

Faktaark om noen fremmede arter:
Hagelupin
Kjempespringfrø
Kjempebjørnekjeks
Rynkerose
Tromsøpalme
Sølvarve og filtarve

Brunskogsnegl