Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning som er egnet for små og mellomstore bedrifter. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. En Miljøfyrtårnbedrift skal ha en tydelig miljøprofil og jobbe aktivt med miljøledelse og miljøeffektiv drift. Arbeidet med Miljøfyrtårn skal oppleves lønnsomt, konkret, relevant og enkelt.

Tiltak i forbindelse med miljøfyrtårn skal være lønnsomme på flere nivå. Det skal lønne seg for bedriftens økonomi, for de ansattes helse, for bedriftens nærmiljø og for miljøet globalt sett.

For å bli sertifisert som Miljøfyrtårn må den aktuelle bedriften oppfylle bransjekravene. Dette er helt konkrete krav som må være innfridd før bedriften kan få sertifikatet. Noen av kravene er generelle og gjelder for alle bedrifter og virksomheter. Andre krav er bransjespesifikke. Det er for eksempel egne krav for barnehage, for skole, for sykehjem, for entreprenører og for kontorbedrifter.

Miljøfyrtårn i Hamar
Hamar er Miljøfyrtårnkommune og har en rekke sertifiserte virksomheter – både kommunale og private. Klukhagan og Vestenga barnehager var de første kommunale virksomhetene som ble sertifisert (våren 2010). Rådhuset fulgte som nestemann i januar 2011.

Siden da har samtlige barnehager, skoler og sykehjem startet prosessen mot å bli Miljøfyrtårn. De fleste er allerede godkjent, mens noen fortsatt er i prosess. De neste kommunale virksomhetene som skal i gang er omsorgsboligene. Samtlige kommunale virksomheter i Hamar skal være sertifisert innen 2015. Våren 2013 var det 28 kommunale virksomheter, 25 private bedrifter og 3 statlige virksomheter som har gyldig sertifikat i Hamar kommune. 

Kontaktperson:
Lise Wenche Dufseth Urset. Tlf. sentralbord: 62 56 30 00.

Lise Urset foran Hamar rådhus. Miljøfyrtårn-markering i Vestenga barnehage.

Lenke til siden om Miljøfyrtårn-sertifisering