Bilde fra utkikkstårnet på Gåsbu.Hamar kommune har arbeidet med en kommunedelplan for miljø og klima.
 
Formålet med planen har vært å utvikle en bærekraftig forvaltning av Hamar kommunes arealer og ressurser. Kommunedelplan for miljø og klima skal ivareta et kortsiktig (4 år) og et langsiktig perspektiv (fram mot 2030).
 
I løpet av planarbeidet har det vært tre offentlige høringer, hver på seks uker i forbindelse med:
  • varsling om oppstart av planarbeidet på åpent grunnlag (høring juni-august 2012)
  • forslag til planprogram (høring desember 2012-februar 2013)
  • forslag til ferdig plandokument (høring mars - april 2014)

Her kan du lese kommunedelplan for miljø og klima med temanotater slik den nå foreligger etter høringsperiodene.
 
Ytterligere informasjon kan gis av:
Strategiavdelingen v/Lise W. D. Urset, tlf.: 62 56 30 00. E-post: lise.urset@hamar.kommune.no