Bilde fra utkikkstårnet på Gåsbu.Kommunedelplan for Miljø og klima 2019-2030 ble vedtatt i kommunestyret 25. september 2019.
 
Formålet med planen er å utvikle en bærekraftig forvaltning av Hamar kommunes arealer og ressurser. Kommunedelplan for miljø og klima skal ivareta et kortsiktig (4 år) og et langsiktig perspektiv (fram mot 2030).

Evaluering av forrige plan