Bilde fra utkikkstårnet på Gåsbu.Hamar kommune arbeider med en kommunedelplan for miljø og klima. Et forslag til endelig utkast til Kommunedelplan for miljø og klima 2019-2030, foreligger nå.
 
Formålet med planen er å utvikle en bærekraftig forvaltning av Hamar kommunes arealer og ressurser. Kommunedelplan for miljø og klima skal ivareta et kortsiktig (4 år) og et langsiktig perspektiv (fram mot 2030).
Ytterligere informasjon kan gis av:
Strategiavdelingen v/Lise W. D. Urset, tlf.: 62 56 30 00. E-post: lise.urset@hamar.kommune.no