Bilde fra utkikkstårnet på Gåsbu.Kommunedelplan for Miljø og klima 2019-2030 ble vedtatt i kommunestyret 25. september 2019.
 
Formålet med planen er å utvikle en bærekraftig forvaltning av Hamar kommunes arealer og ressurser. Kommunedelplan for miljø og klima skal ivareta et kortsiktig (4 år) og et langsiktig perspektiv (fram mot 2030).