Arbeidsplassen og samarbeidspartnere har etablert et eget husband, Olsrud SpillOpp, og i den forbindelse er det bygd opp et lydstudio. Her er det gjort lydprøver og spilt inn både tekst og musikk.

I fortsettelsen ønsker gruppa å jobbe videre med lyd - og sammen med tekst og bilde kunne lage enkle presentasjoner for framvisning og formidling.