Olsrudrådet er en brukerklubb hvor brukere av varige tjenester og deltakere i arbeidspraksis tar opp saker som angår dem i arbeidshverdagen.  Rådet har sekretærer som skriver referat og bidrar til at møtene gjennomføres etter vedtatte regler.