Akvarell Midtbyen plassDet er laget en illustrasjonsplan for området omkring gamle Midtbyen skole med tanke på opprusting til ny plass med busstopp. Målet er er at campusområdet skal åpnes mot sentrum med en bred trapp/rampe og at det skal legges til rette for en plass med grønt preg, hvor regionbusser kan kjøre til siden og stoppe foran skolen uten at trafikken for øvrig må vente.
 
En ny minirundkjøring i krysset Skolegata/ Grønnegata skal bidra til bedre trafikkflyt.
 
Byggestart er uavklart og er avhengig av bevilgninger fra Statens Vegvesen og gjennom kommunens handlings- og økonomiplan.

For deg som vil vite mer: 
 

Arbeid utført i 2013: ”Gjenåpning” av Østre gate opp mot Campus:

Bilde fra Campus med gamle Midtbyen skole.  Foto Lars-Henrik Milert.

Morten Aspeli foretok åpningen i 2013. Foto Lars-Henrik Milert.