Sone 3 retter tjenestene sine i hovedsak mot personer med en demenssykdom og deres pårørende. Målet vårt er å levere gode tjenester ved å gi pasienter og pårørende trygghet, kontinuitet og forutsigbarhet. Dette gjør vi ved å arbeide i arbeidslag og ved å ha primærkontakter til hver enkelt pasient.

Et arbeidslag er ifølge Berg Wig definert på denne måten.

Ved å jobbe slik, begrenser vi antall pleiere som er innom den enkelte, og vi får tydeligere plassert hvem som har ansvaret for tjenestene som gis. I tillegg får pasienter og pårørende et ansikt på pleieren, noe vi tror gjør det lettere å få et tillitsforhold oss i mellom.

Vi som jobber på sonen er en glad gjeng med lang og god kompetanse innenfor fagområdet. Vi har stor interesse for jobben vi gjør.

Noen av oss på sone 3