Her kan du finne og lese skolens planer. Du finner en lenke til disse nederst på siden.

Utviklingsplan:
Den planen sier noe om hvilke satsningsområder skolen har for inneværende skoleår.

Sosial læreplan:
Den forteller om hvordan skolen jobber med å skape et godt læringsmiljø. Her finner dere blant annet oversikt over aktiviteter som skal fremme et godt læringsmiljø, trivselsregler, forebyggende plan mot mobbing.


 Sosial læreplan