Hamar kommune vedtok i mars 2010 Frivilighetspolitikken i Hamar kommune.

I den forbindelse ble det opprettet et kommunalt frivillighetsutvalg. Dette utvalget har i dag følgende sammensetning:

  • Annebjørg Winther Soleim (A) - leder
  • Stein Frøysang (A)
  • Anne Thingstad Eriksen - Hamar frivilligsentral
  • Mariann Mikkelsen - Hamar røde kors
  • Hilde Huse - Service og kommunikasjon
  • Marian Skutlaberg - Kulturkontoret