Abonnenter i kommunen melder fra tid til annen om at vannet som kommer fra krana er hvitt. Men vannet kan trygt drikkes.  - Dette er helt ufarlig! Årsaken til at vannet blir hvitt, er små luftbobler i vannet. Etter et par minutter etter tapping, vil disse boblene forsvinne, og vannet blir blankt. Grunnen til at dette skjer av og til, kan være spesielle forhold ved årstiden; med trykkforhold og lignende. Men det er altså helt ufarlig å drikke vannet, selv om det har en hvit farge ved tapping.