Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Hamar krisesenter

Stiftelsen Hamar interkommunale krisesenter er et gratis døgnåpent akuttsenter. Senteret gir krisesentertilbud til innbyggerne i Hamar, Ringsaker, Løten, Stange, Elverum, Engerdal, Våler, Trysil og Åmot kommune. 

Døgnåpent tilbud
Krisesenteret er døgnåpent. De arbeider etter prinsippet brukermedvirkning, er med i samarbeidsmøter på senteret og følger ved behov til ulike hjelpeinstanser i hjemkommunene. Senteret er et lavterskeltilbud og man trenger ikke henvising fra lege eller andre for å få hjelp. 

Kontaktinformasjon:

Hamar interkommunale krisesenter
Kronborgveien 23
2318 Hamar
Telefon: 62 56 18 30 
E-post: hik@hamar.kommune.no
 
Se også nettstedet https://dinutvei.no - en portal ved vold og overgrep i nære relasjoner

 

 

Sist endret: 19.12.2016
|
|
|