Det finnes skolefritidsordning ved alle de ni barneskolene i Hamar kommune.
Fristen for påmelding til SFO for kommende skoleårs 1.trinn er 15. mars. Barnet beholder SFO-plassen ut 4. trinn.
 

Betaling i skolefritidsordningene innkreves over 11 måneder. Juli er betalingsfri. 
 

Priser fra fra januar 2022:

Betalingen innkreves over 11 månder. Juli er betalingsfri.

 • 100 %:  2977,- kroner
 •  80 %:   2678,- kroner
 •  70 %:   2382,- kroner
 •  60 %:   2081,- kroner
 •  50 %:  1782,- kroner
 •  40 %:   1494,- kroner
 •  30 %:   1191,- kroner
 •  20 %:      893,- kroner
 • Enkeltdag 200,- kroner
 • SFO-plass for elever med særskilte behov 5. - 7. trinn: Gratis. Foresatte som ønsker dette SFO-tilbudet tar kontakt med rektor. 
 • Kost og turpenger: Hel plass: 160,-. Delt plass: 80,-
 • Det gis ikke søskenmoderasjon i SFO/mot barnehage i Hamar.


Åpningstider:  

 • SFO har morgenåpning fra kl. 07.30 – 08.30.
 • SFO holder åpent fra skoledagens slutt. Tidspunkt vil variere for de ulike trinn og skoler. SFO stenger kl. 16.30.
 • SFO holder stengt fire hele uker i juli. (Uke 27, 28, 29 og 30)
 • I øvrige ferier er SFO åpent hverdager fra kl. 07.30 – 16.30. (Hvis lokale variasjoner ut fra behov, varsles det om dette)
 • Jul og påske samles alle SFOene på en skole. Info om dette kommer fra den enkelte SFO.
 • Alle sfo-ene har p-dag og stengt 11.,12. og 13. august + 28. januar 2022.
 • Etter sommerferien 2021: Sfo på Prestrud, Greveløkka, Ingeberg, Ridabu og Rollsløkken åpner 3. august. Sfo på Storhamar, Lovisenberg, Solvang, Lunden starter 2. august.  

spill på sfo