Om de kommunale skolefritidsordningene

Det finnes skolefritidsordning ved alle de ni barneskolene i Hamar kommune.
Fristen for påmelding til SFO for kommende skoleårs 1.trinn er 15. mars. Barnet beholder SFO-plassen ut 4. trinn.
 

For å søke eller endre SFO-plass, gå til:
Skole og SFO-portalen

Betaling i skolefritidsordningene innkreves over 11 måneder. Juli er betalingsfri. 
Priser pr 01.01.2019:

 • 100 % plass - pris å betale: 2 670,00 kroner
 • 80 % plass -  pris å betale: 2 400,00 kroner
 • 60 % plass -  pris å betale: 1 870,00 kroner
 • 50 % plass -  pris å betale: 1 600,00 kroner
 • 40 % plass -  pris å betale: 1 340,00 kroner

I tillegg kommer matpenger.

Moderasjon: 

 • Søskenmoderasjon 30 % for eldste barn ved lik plass. Ved ulik plass beregnes 15% moderasjon på hvert barn.
 • Ingen søskenmoderasjon mot barnehage
 • Søknad om redusert betaling

Åpningstider:  

 • SFO har morgenåpning fra kl. 07.30 – 08.30.
 • SFO holder åpent fra skoledagens slutt. Tidspunkt vil variere for de ulike trinn og skoler. SFO stenger kl. 16.30.
 • SFO holder stengt fire uker i juli. (Som regel uke 27, 28, 29 og 30)
 • I øvrige ferier er SFO åpent hverdager fra kl. 07.30 – 16.30. (Hvis lokale variasjoner ut fra behov, varsles det om dette)
 • Jul og påske samles alle SFOene på en skole. Info om dette kommer fra den enkelte SFO.
 • SFO holder stengt fem planleggingsdager i året. (Lokale variasjoner)

spill på sfo