Om de kommunale skolefritidsordningene

Det finnes skolefritidsordning ved alle de 9 barneskolene i Hamar kommune.
Fristen for å melde seg på til SFO er 15. mars for kommende skoleår

For å søke eller endre SFO-plass, gå til:
Barnehage- og SFO-portalen

Betaling i skolefritidsordningene innkreves over 11 måneder. Juli er betalingsfri.

 • 100 % plass - pris å betale: 2 670,00 kroner
 • 80 % plass -  pris å betale: 2 400,00 kroner
 • 60 % plass -  pris å betale: 1 870,00 kroner
 • 50 % plass -  pris å betale: 1 600,00 kroner
 • 40 % plass -  pris å betale: 1 340,00 kroner

I tillegg kommer matpenger.

Moderasjon: 

Åpningstider:  

 • SFO har morgenåpning fra kl. 07.30 – 08.30.
 • SFO åpner kl. 13.00 og stenger kl. 16.30.
 • Sommeren 2017 har SFOene i Hamar stengt uke 27, 28, 29 og 30.
 • I øvrige ferier er SFO åpent hverdager fra kl. 07.30 – 16.30.
  (Hvis lokale variasjoner ut fra behov, varsles det om dette)

Bilde fra SFO på Solvang skole