Det finnes skolefritidsordning ved alle de ni barneskolene i Hamar kommune.
Fristen for påmelding til SFO for kommende skoleårs 1.trinn er 15. mars. Barnet beholder SFO-plassen ut 4. trinn.
 

Betaling i skolefritidsordningene innkreves over 11 måneder. Juli er betalingsfri. 
 

Priser fra fra januar 2021:

 • 100 %   2890,-
 • 80 %      2600,-
 • 60 %      2020,-
 • 50 %      1730,-
 • 40 %      1450,-
 • I tillegg kommer matpenger
 • Ingen moderasjon mot barnehage


Åpningstider:  

 • SFO har morgenåpning fra kl. 07.30 – 08.30.
 • SFO holder åpent fra skoledagens slutt. Tidspunkt vil variere for de ulike trinn og skoler. SFO stenger kl. 16.30.
 • SFO holder stengt fire hele uker i juli. (Uke 27, 28, 29 og 30)
 • I øvrige ferier er SFO åpent hverdager fra kl. 07.30 – 16.30. (Hvis lokale variasjoner ut fra behov, varsles det om dette)
 • Jul og påske samles alle SFOene på en skole. Info om dette kommer fra den enkelte SFO.
 • Alle sfo-ene har p-dag og stengt 11.,12. og 13. august + 28. januar 2022.
 • Etter sommerferien 2021: Sfo på Prestrud, Greveløkka, Ingeberg, Ridabu og Rollsløkken åpner 3. august. Sfo på Storhamar, Lovisenberg, Solvang, Lunden starter 2. august.  

spill på sfo