Det finnes skolefritidsordning ved alle de ni barneskolene i Hamar kommune.
Fristen for påmelding til SFO for kommende skoleårs 1.trinn er 15. mars. Barnet beholder SFO-plassen ut 4. trinn.
 

Betaling i skolefritidsordningene innkreves over 11 måneder. Juli er betalingsfri. 

 

Priser fra fra høsten 2020:

 • 100 %   2790,-
 • 80 %      2510,-
 • 60 %      1950,-
 • 50 %      1670,-
 • 40 %      1400,-

I tillegg kommer matpenger. Det er ingen søskenmoderasjon.

 

Åpningstider:  

 • SFO har morgenåpning fra kl. 07.30 – 08.30.
 • SFO holder åpent fra skoledagens slutt. Tidspunkt vil variere for de ulike trinn og skoler. SFO stenger kl. 16.30.
 • SFO holder stengt fire hele uker i juli. (Som regel uke 27, 28, 29 og 30)
 • I øvrige ferier er SFO åpent hverdager fra kl. 07.30 – 16.30. (Hvis lokale variasjoner ut fra behov, varsles det om dette)
 • Jul og påske samles alle SFOene på en skole. Info om dette kommer fra den enkelte SFO.
 • SFO holder stengt fem planleggingsdager i året. (Lokale variasjoner)

spill på sfo