Om de kommunale skolefritidsordningene

Det finnes skolefritidsordning ved alle de 9 barneskolene i Hamar kommune. Fristen for å melde seg på til SFO er 15. mars for kommende skoleår, og påmelding skal sendes til den enkelte skole.

Påmeldingsskjema. (for utskrift)

Etter at man har meldt seg på til SFO-plass, har man plassen ut 4. trinn, hvis man ikke gir annen beskjed. I spesielle tilfeller kan barn på 5.-7. trinn tilbys SFO-plass.

 • 100 % plass - pris å betale: 2 590,00 kroner
 • 80 % plass -  pris å betale:  2 200,00 kroner
 • 60 % plass -  pris å betale:  1 800,00 kroner
 • 50 % plass -  pris å betale:  1 550,00 kroner
 • 40 % plass -  pris å betale:  1 280,00 kroner
I tillegg kommer matpenger.

Moderasjon: 

Åpningstider:  

 • SFO har morgenåpning fra kl. 07.30 – 08.30.
 • SFO åpner kl. 13.00 og stenger kl. 16.30.
 • Sommeren 2017 har SFOene i Hamar stengt uke 27, 28, 29 og 30.
 • I øvrige ferier er SFO åpent hverdager fra kl. 07.30 – 16.30.
  (Hvis lokale variasjoner ut fra behov, varsles det om dette)

Bilde fra SFO på Solvang skole