Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

SFO - Skolefritidsordningen

Om de kommunale skolefritidsordningene

Det finnes skolefritidsordning ved alle de 9 barneskolene i Hamar kommune. Fristen for å melde seg på til SFO er 15. mars for kommende skoleår, og påmelding skal sendes til den enkelte skole.

Påmeldingsskjema. (for utskrift)

Etter at man har meldt seg på til SFO-plass, har man plassen ut 4. trinn, hvis man ikke gir annen beskjed. I spesielle tilfeller kan barn på 5.-7. trinn tilbys SFO-plass.

 • 100 % plass - pris å betale: 2 590,00 kroner
 • 80 % plass -  pris å betale:  2 200,00 kroner
 • 60 % plass -  pris å betale:  1 800,00 kroner
 • 50 % plass -  pris å betale:  1 550,00 kroner
 • 40 % plass -  pris å betale:  1 280,00 kroner
I tillegg kommer matpenger.

Moderasjon: 
 • Søskenmoderasjon 30 %
 • Ingen søskenmoderasjon mot barnehage

Åpningstider:  

 • SFO har morgenåpning fra kl. 07.30 – 08.30.
 • SFO åpner kl. 13.00 og stenger kl. 16.30.
 • Sommeren 2016 har SFOene i Hamar stengt uke 27, 28, 29 og 30.
 • I øvrige ferier er SFO åpent hverdager fra kl. 07.30 – 16.30.
  (Hvis lokale variasjoner ut fra behov, varsles det om dette)

Bilde fra SFO på Solvang skole

 
 
Sist endret: 01.03.2017
|
|
|