Når skolen og SFO åpner igjen

Når barna kommer tilbake, er ikke verken skole eller SFO akkurat slik det var før korona-utbruddet. Det er satt i gang en rekke tiltak for å begrense smitte og for å gjøre åpningen så trygg og forsvarlig som mulig. Dette er det viktigste som gjelder: 

  • Syke barn og voksne skal ikke være verken i barnehagen, på skolen eller SFO. 
  • Gode rutiner for håndvask og rengjøring er på plass.
  • Alle vil være mye ute med god avstand til hverandre. 

 

 

 

 

Sist endret 10.09.2020