Søknad om ekstra fri/permisjon fra skolen inntil 3 dager avtales direkte med kontaktlærer per telefon eller e-post.

Søknad om ekstra fri/permisjon for mer enn 3 dager sendes til rektor via kommunens søknadsskjema om ekstra fri.