Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Samfunnsmedisinsk enhet

Samfunnsmedisinsk enhet

Hege RaastadEn felles Samfunnsmedisinsk enhet for Hamar-regionen (for Ringsaker, Stange, Løten og Hamar kommune) er opprettet og har vært i drift siden 1. januar 2014.

Hamar er vertskommune og enheten har kontorer i Ankerskogen.
Besøksadresse: Ankerskogvegen 7, 2319 Hamar.
Postadresse: Postboks 4063, 2306 Hamar.

Kontakt: 
Sentralbord: 62 56 30 00. 

Oppgaver for samfunnsmedisinsk enhet: 

 • Medisinskfaglig rådgivning i plan og tjenesteutvikling
 • Bekymringsmeldinger om enkeltpersoner eller tjenester
 • Helsejuss
 • Folkehelse
 • Helseberedskap
 • Samarbeid Mattilsynet og Folkehelseinstituttet
 • Miljørettet helsevern
 • Planarbeid
 • Prøvetaking
 • Radon
 • Rådgivning
 • Saksbehandling
 • Tilsyn innenfor miljørettet helsevern
 • Veiledning
Sist endret: 21.02.2017
|
|
|