En felles Samfunnsmedisinsk enhet for Hamarregionen (for Ringsaker, Stange, Løten og Hamar kommune) er opprettet og har vært i drift siden 1. januar 2014.

Hamar er vertskommune, og enheten har kontorer i Ankerskogen.
Besøksadresse: Ankerskogvegen 7, 2319 Hamar.
Postadresse: Postboks 4063, 2306 Hamar.

Kontakt: 
Sentralbord: 62 56 30 00. 

Oppgaver for samfunnsmedisinsk enhet: 

 • Medisinskfaglig rådgivning i plan og tjenesteutvikling
 • Bekymringsmeldinger om enkeltpersoner eller tjenester
 • Helsejuss
 • Folkehelse
 • Helseberedskap
 • Samarbeid Mattilsynet og Folkehelseinstituttet
 • Miljørettet helsevern
 • Planarbeid
 • Prøvetaking
 • Radon
 • Rådgivning
 • Saksbehandling
 • Tilsyn innenfor miljørettet helsevern
 • Veiledning