En felles Samfunnsmedisinsk enhet for Hamarregionen (for Ringsaker, Stange, Løten og Hamar kommune) er opprettet og har vært i drift siden 1. januar 2014.

Hamar er vertskommune, og enheten har kontorer i Ankerskogen.
Besøksadresse: Ankerskogvegen 7, 2319 Hamar.
Postadresse: Postboks 4063, 2306 Hamar.


Kontakt: 
Sentralbord: 62 56 30 00.

 • Ansatte i enheten: Cecilie Blakstad EikenesBente Bjørnhaug, Yvonne Hagerup Minsaas, Ketil Egge, Egil Johansen, Hallgeir Rogstad, Marte Solheim Skårholen. 

For henvendelser fra helsetjenesten vedrørende smittevern, kontakt vakthavende smittevernlege på telefon 476 85 022. 

Oppgaver for samfunnsmedisinsk enhet: 

 • Medisinskfaglig rådgivning i plan og tjenesteutvikling
 • Bekymringsmeldinger om enkeltpersoner eller tjenester
 • Helsejuss
 • Folkehelse
 • Helseberedskap
 • Samarbeid Mattilsynet og Folkehelseinstituttet
 • Miljørettet helsevern
 • Planarbeid
 • Prøvetaking
 • Radon
 • Rådgivning
 • Saksbehandling
 • Tilsyn innenfor miljørettet helsevern
 • Veiledning