Kommunen jobber kontinuerlig med å skifte ut gamle, private vannmålere. Nye målere eies av kommunen.

Hva betyr det for deg, at kommunen eier vannmåleren?

  • Du slipper selv å ha ansvar for at måleren er i orden da kommunen vil sørge for at alle målere skiftes ut med jevne mellomrom (10 år anbefalt).
  • Du slipper å bytte måleren selv når den ikke lenger virker slik den skal og du slipper å betale noe ekstra for dette.
  • Du slipper plomberingsgebyr
  • Du vil totalt sett komme billigere fra det da kommunen kjøper inn og bytter ut mange målere samtidig og dermed oppnår stordrifts-fordeler. Og utgifter til vannmåler-vedlikehold innarbeides i det ordinære gebyret for vann.

Bilde av vannmåler.Avlesning
En gang pr. år (ved nyttår) blir du bedt om å lese av vannmåleren og rapportere inn målerstanden. Dette kan gjøres ved å returnere et avlesningskort du får i posten eller via telefon eller via en løsning som ved nyttår legges ut her på websiden. 

Ved kjøp og salg av eiendom bør også måleren leses av, slik at man vet forbruk hos gammel og ny eier det aktuelle året. Prisen man betaler for vann og kloakk, fastsettes av kommunestyret hvert år. Det er ikke lov for en kommune å ta høyere pris enn hva kommunen har i reelle utgifter på tjenesten.

Lenke til avlesning (lenken virker KUN i perioden når avlesning er mulig)

Om bakgrunn for ordningen med kommunalt eierskap på målere:

  • Det er ca. 8000 vannmålere i bolighus registrert i Hamar kommune, og noen av disse er opp til 30 år. Det vil si at utskifting er påkrevet, men huseierne vet det kanskje ikke selv. Resultatet kan være at forbruket måles feil i en eller annen retning.
  • Hamar kommune kan innarbeide rutiner for kontroll og utskifting av vannmålere slik at alle kan stole på at vannmåleren viser rett forbruk.
  • Hamar kommune ser at dette er et ansvar kommunen kan ha.
  • Kommunen eier vannmålerne også i mange andre kommuner.

Har du spørsmål, kontakt Servicekontoret tlf. 62  56 30 10.

Mjøsholmen i Hamar