Her vises det fram hvordan kommunenes nye varslingssystem fungerer.Hamar kommune har tatt i bruk varslingssystemet Varsling24 for å varsle innbyggere i et geografisk område om hendelser via SMS.

Vi har innført et varslingssystem for å kunne nå innbyggerne raskt med viktige meldinger. Varslingen skjer ved SMS til mobiltelefon og automatisert talemelding til fasttelefon og epost.

Vi varsler på SMS til mobiltelefon, talemelding til fasttelefon og e-post.

 

Når blir systemet brukt?
Kommunen informerer nå våre innbyggere digitalt via SMS/talemelding/e-post ved hendelser der dette er hensiktsmessig. Det kan være ved vannavstengning, stengte veier, evakuering og andre forhold som krever rask informasjon.

 

Kan vi nå deg?
Det finnes to ulike registre som benyttes for å nå deg som innbygger:

  1.  www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon I dette felles nasjonale kontaktregisteret anbefaler vi å legge inn både mobiltelefon og e-postadresse da mange henvendelser fra det offentlige vil foregå her i fremtiden. Dette på lik linje med selvangivelsen som dere kanskje er kjent med fra tidligere.
  2.  www.varslemeg.no som er et tilleggsregister benytter du om du ønsker å motta varsler for en adresse som du ikke er registrert med bostedsadresse på.


Bedrifter
Bedrifter må registrere nøkkelpersoner ved å gå inn på linken www.varslemeg.no. Du kan registrere så mange nummer du vil per adresse.​


Se også flere detaljer under menyvalget: Ofte stilte spørsmål.