Hamar kommune bruker Varsling24 for å varsle innbyggere om hendelser via SMS. Pass på at din kontaktinformasjon er oppdatert så vi når deg ved behov.

Når blir systemet brukt?
Kommunen informerer innbyggerne digitalt ved hendelser der dette er hensiktsmessig. Det kan være ved vannavstengning, stengte veier, flom, evakuering eller andre forhold som krever rask informasjon. Varslingen skjer ut i fra definerte geografiske områder, slik at du kun vil få varslinger som er relevante for deg. 

Oversiktsbilde Hamar

Vi varsler i følgende kanaler:

  • SMS
  • E-post
  • Talemelding

Kan vi nå deg?
Det finnes to ulike registre som benyttes for å nå deg som innbygger:

  1.  NORGE.NO - I dette felles nasjonale kontaktregisteret anbefaler vi å legge inn både mobiltelefon og e-postadresse da mange henvendelser fra det offentlige vil foregå her i fremtiden. Dette på lik linje med selvangivelsen som du kanskje er kjent med fra tidligere.
     
  2.  Varsle meg - Dette tilleggsregisteret benytter du om du ønsker å motta varsler for en adresse som du ikke er registrert med bostedsadresse på.

Bedrifter
Bedrifter må registrere nøkkelpersoner ved å gå inn på Varsle meg. Du kan registrere så mange nummer du vil per adresse.

Lurer du på noe mer?