Organisasjonskartet viser hvordan de ulike organene står i forhold til hverandre. I tillegg kommer en rekke råd og utvalg.  I lenkene til venstre finner du flere detaljer.

 

Politisk organisering med kommunestyret øverst. Under følger formannskapet og under der komiteene i Hamar.