Utviklingsplanens hovedområder

Vurdering for læring: "Utvikle en kultur for læring og underveisvurdering u/karakterer"

Delmål:

 • økt læring for den enkelte elev
 • skape kultur for underveisvurdering
 • øke kompetansen på VfL

Sosial kompetanse: "Bidra til elevenes dannelse og digitale folkeskikk"

Delmål:

 • Øke elevenes trygghet for ønsket adferd på alternative arenaer
 • Drøfte verdier og holdninger
 • Øke kunnskapen om demokrati og få trening i demokratiske prosesser
 • Øke kunnskapen om mobbing, nettmobbing og bruk av sosiale medier
 • Øke elevenes sosiale kompetanse

Lesing og skriving: "Øke elevenes lese- og skrivekompetanse"

Delmål:

 • Øke elevenes lesekompetanse
 • Øke elevens skrivekompetanse
 • Øke lærernes kompetanse innen språk, lesing og skriving
 • Skrive for å lære, skrive for å kommunisere
 • Innfri kravene til dysleksivennlig skole

Realfag for framtida: "Øke elevenes kompetanse i og holdning til realfag"

Delmål:

 • Videreføre Ajers matematikkplan
 • Samarbeide med næringslivet
 • Legge til rette for fordypning

Skole-Hjem samarbeid: "Øke elevens læring gjennom et godt skole-hjem samarbeid"

Delmål:

 • Legge til rette for samarbeid
 • Signalisere forventninger til samarbeid
 • Signalisere forventninger til oppfølging av samarbeid
 • Tydelige kanaler for ulike type informasjon