Utviklingsplanens hovedområder

Vurdering for læring: "Utvikle en kultur for læring og underveisvurdering u/karakterer"

Delmål:

 • økt læring for den enkelte elev
 • Bruke varierte vurderings-former og utnytte iPad vurderingsarbeidet

 • Systematisere fagsamtalen

Sosial kompetanse og livsmestring: Eleven skal føle seg trygge og bruke tid på læring

Delmål:

 • Elevene føler seg trygge og trives

 • Hjelpe elevene til å beskrive seg på en sunn måte
 • Et aktivt elevråd

Realfag for fremtiden: Øke elevenes og lærernes kompetanse i matematikk og naturfag

Delmål:

 • Videref

 • Mestre ambisiøs matematikk-undervisning (MAM)

 • Samarbeide med eksterne partnere, Bedriftsbesøk, Tverrfaglige opplegg

 

Læring på digitale flater: Økt læringsutbytte og økt motivasjon for elevene gjennom bruk av iPad

 • Lærere og elever bruker iPad aktivt i undervisningen

 • Vi utvikler en delingskultur med iPad

 • Ajer forsetter arbeidet som en dysleksivennlig skole

Skole-Hjem samarbeid: "Øke elevens læring gjennom et godt skole-hjem samarbeid"

Delmål:

 • Legge til rette for samarbeid og signalisere forventninger til samarbeid
 • Foresatte skal få nødvendig informasjon til riktig tid