Utviklingsplanens hovedområder

VISJON: Ajer ungdomsskole - et godt sted å være, et godt sted å lære - for alle.

SATSINGSOMRÅDER

Vurdering for læring: "Gi motiverende og læringsfremmende underveisvurdering"

Delmål:

  • økt fokus på læringsprosessen
  • Bruke varierte vurderingsformer og iPad vurderingsarbeidet

  • Gjøre informasjon om elevenes kompetanse i fag og veiledning om videre utvikling tilgjengelig for kontaktlærere, elever og foreldre

Inkludering: Alle skal delta i fellesskapet

Delmål:

  • Alle elevene skal inkluderes sosialt

  • Alle elevene skal inkluderes faglig

Bærekraftig utvikling: Gi elevene kunnskaper om, holdninger til og handlingskompetanse i bærekraftig utvikling

Delmål:

  • Planlegge og gjennomføre meningsfulle og elevaktive oppdrag sammen med våre lokale samarbeids-partnere

  • Jobbe med og for FNs bærekraftsmål

Skole-Hjem samarbeid: "Ha et godt samarbeid med foresatte for å øke elevens læringsutbytte "

Delmål:

  • Legge til rette for samarbeid og signalisere forventninger til samarbeid
  • Foresatte skal få nødvendig informasjon til riktig tid