Forelesninger:

Opplæringsvideoer:

​​​​​​​Grafisk materiell:
​​​​​​​
Plakat som viser USHT sine aktiviteter per oktober 2018.

Hvor kan du som pårørende få informasjon og hjelp? Plakat utarbeidet høsten 2018.

Til deg som har mistet en av dine nærmeste - etterlattehefte. Revidert oktober 2018. Bestilles på Mjøsanker på epost kopi-grafisk@mjosanker.no. Heftet koster 81kr eks mva og frakt.