Forelesninger:

Opplæringsvideoer:

E-læringskurs:

Lindrende omsorg og behandling for mennesker med utviklingshemming (i KS Læring) . Brukernanual

Grafisk materiell:

Plakat som viser USHT sine aktiviteter per juni 2019.

Hvor kan du som pårørende få informasjon og hjelp? Tips om hvor pårørende kan søke hjelp. Plakat utarbeidet høsten 2018.

Til deg som har mistet en av dine nærmeste - etterlattehefte. Revidert oktober 2018. Bestilles fra Mjøsanker Ekko Digitaltrykkeri på epost post@ekkodigitaltrykkeri.no. Heftet koster 81kr eks mva og frakt.