Opplæringsloven gir deg rett til gratis skoleskyss dersom avstanden mellom hjem og skole er mer enn 2 km (1. trinn) eller 4 km (2. - 10. trinn). 

Skoleskyss i Hamar kommune utføres som hovedregel med buss fra Innlandstrafikk. Skyss med taxi gis bare unntaksvis når skyss med buss ikke er mulig. Skoleskyss kan også arrangeres på annen måte der det er hensiktsmessig.

Her kan du lese mer om skoleskyss (Innlandstrafikk)

Her finner du søknadsskjema for skoleskyss

 

Når kan eleven få skoleskyss?

For 1. klassinger må ett av følgende vilkår være oppfylt:

  • Gangbar kjøre- og/eller gangvei mellom hjem og skole er 2 km eller mer
  • Skolevegen er særlig farlig, eller særlig vanskelig
  • Eleven har funksjonshemming eller skade/sykdom som kvalifiserer til nødvendig skyss mellom hjem og opplæringssted

For 2 - 10. klasse må ett av følgende vilkår være oppfylt:

  • Gangbar kjøre- og/eller gangvei mellom hjem og skole er mer enn 4 km
  • Skolevegen er særlig farlig eller særlig vanskelig
  • Eleven har funksjonshemming eller skade/sykdom som kvalifiserer til nødvendig skyss mellom hjem og opplæringssted

På denne nettsiden kan du sjekke hvor langt det er fra deg til skolen

Om du lurer på om ditt barn har rett på skoleskyss tar du kontakt med skolen, som videreformidler søknad om skoleskyss til Innlandstrafikk.

 

Bybusser i Hamar