Utgangspunktet er at barn starter i grunnskolen det kalenderåret de fyller seks år. Alle barn som bor i Hamar kommune, eller som flytter til kommunen har rett på skoleplass her.

Kommunen benytter også data fra folkeregisteret og det kommunale administrasjonssystemet for å ha oversikt skolepliktige barn i kommunen. Det er derfor viktig at foresatte sørger for at folkeregisteret har korrekte data om familien.

Hvilken skole skal barnet ditt gå på?

Det er barnets bostedsadresse som er utgangspunktet for skoletilhørighet.  Gå inn på kartløsningen på nettsiden hvis du vil sjekke hvilken skole ditt barn hører til. (NB! Kartet fungerer best med Internett Explorer.) Gå inn nederst på siden du får opp og velg det kartlaget som viser skolekretser. Zoom ut hvis du ikke ser navnet på skolekretsen.  

Saksgang ved skolestart:

  • Foresatte fyller ut elektronisk skjema fra Hamar kommunes internettportal innen 1. desember året før barnet skal begynne på skolen se skjema for skolestart
  • De som velger et privat skolealternativ, må gi beskjed til nærskolen
  • De som ønsker å gå på annen skole enn den de i utgangspunktet tilhører, søker om det i det elektroniske skjemat for skolestart.
  • Eventuell søknad om utsatt skolestart sendes direkte til Opplæring og oppvekst (et slikt vedtak krever sakkyndig vurdering fra HIPPT).
  • I midten av januar mottar alle registrerte elever et brev om skoletilhørighet.

Skolene arrangerer skolebesøk for nye førsteklassinger så barna kan bli kjent med skolen de skal gå på. Dette skjer i samarbeid med barnehagene i kommunen, og er fastsatt til første onsdagen i juni hvert år.

Velkommen til Hamarskolen!

Skolestart på Rollsløkken

Bilde fra skolestart på Rollsløkken skole