Nasjonale satsingsområder

Økt læringsutbytte for hver enkelt elev står sentralt i Kunnskapsløftet. Tilpasset opplæring og tidlig innsats er også viktige innsatsområder i arbeidet for å oppnå mer læring og bedre resultater.

I tillegg jobber Hamar kommune for de nasjonale satsningsområdene vurdering for læring og ungdomstrinn i utvikling.

Vurdering for læring: Når vurdering av prestasjoner, arbeid eller oppgaver brukes som grunnlag for videre læring og for å utvikle kompetanse, er det vurdering for læring. Dette innebærer at vurderingsinformasjon brukes til å justere egen læring og undervisningsopplegg underveis.

Den nasjonale satsingen Vurdering for læring har pågått siden 2010. Det overordnede målet for satsingen har vært at skoleeier, skoler og lærebedrifter/opplæringskontorer skal videreutvikle en vurderingskultur og en vurderingspraksis som har læring som mål

Ungdomstrinn i utvikling: Satsingen på ungdomstrinnet er en nasjonal satsing med tilbud om støtte til lokalt utviklingsarbeid i klasseledelse, regning, lesing og skriving. Målet er en mer praktisk, variert og relevant undervisning.

Satsingen har tre sentrale virkemidler - skolebasert kompetanseutvikling, lærende nettverk og pedagogiske ressurser.

Du kan lese mer om de nasjonale satsningsområdene på Utdanningsdirektoratets hjemmesider

Lokale satsingsområder:

Hamar kommune gir Hamarskolen mulighet til å skape sin egen identitet blant annet gjennom lokale satsingsområder.

Strategidokumentet "Hamarskolen som merkevare" trekker opp de viktigste utviklingsområdene for skolen i perioden 2013– 2016 og er ment som et verktøy både for Hamar kommunes politikere og administrasjon.  Hamarskolens satsningsområder er:

  • Økt læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter
  • Fysisk aktivitet, kosthold og helse, kreativitet og samfunnsengasjement

 

Relevante linker: