Prestrudsenteret
Prestrudsenteret har fire sykehjemsavdelinger med 101 plasser, 40 boenheter, dagsenter, fysio- og ergoterapitjenester, samt kantine og kjøkken med all middagsmatproduksjon til institusjoner og hjemkjøring i kommunen. Privat frisør og fotpleier er også en del av tilbudet ved senteret. 

Også Kløverenga omsorgsboliger med 24 leiligheter med døgnbemanning  og 6 boliger for funksjonshemmede inngår som en del av Prestrudsenteret.

 

Kontaktinformasjon:

Jønsrudvegen 22, 2315 HAMAR (Kartlenke)

Telefon: 62 56 38 00                 
E-post: prestrudsenteret@hamar.kommune.no

Daglig leder: Aud Marit Reistad
Telefon: 62 56 38 02 / 952 89 048


Kantina på Prestrudsenteret 
Nå er det ingen restriksjoner lenger. Alle er velkommen! Åpent fra 10.00 - 15.00.

Prestrudsenteret og Kløverengas venner:

Les Januar-utgaven av Prestrudposten!