Jønsrudvegen 22, 2315 HAMAR
Telefon: 62 56 38 00                 
E-post: prestrudsenteret@hamar.kommune.no
Kartlenke
Daglig leder: Aud Marit Reistad
Telefon: 62 56 38 02 / 952 89 048

Prestrudsenteret har fire sykehjemsavdelinger med 101 plasser, 40 boenheter, dagsenter, fysio- og ergoterapitjenester, samt kantine og kjøkken med all middagsmatproduksjon til institusjoner og hjemkjøring i kommunen. Privat frisør og fotpleier er også en del av tilbudet ved senteret.

Også Kløverenga omsorgsboliger med 24 leiligheter med døgnbemanning  og 6 boliger for funksjonshemmede inngår som en del av Prestrudsenteret.

Les Januar-utgaven av Prestrudposten!

Konsert på Prestrudsenteret - et fint vårtegn.