Jønsrudvegen 22, 2315 HAMAR
Telefon: 62 56 38 00                 
E-post: prestrudsenteret@hamar.kommune.no
Kartlenke
Distriktsleder: Aud Marit Reistad
Telefon: 62 56 38 02 / 952 89 048
Telefonliste for hele senteret


Prestrudsenteret er base for helse- og omsorgsdistrikt Vest som dekker Storhamar, Furuberget, Ajer, Bondesvea og Domkirkeodden med et innbyggertall på i overkant av 11 000.

Prestrudsenteret har fire sykehjemsavdelinger med 101 plasser, 40 boenheter, dagsenter, fysio- og ergoterapitjenester, samt kantine og kjøkken med all middagsmatproduksjon til institusjoner og hjemkjøring i kommunen. Privat frisør og fotpleier er også en del av tilbudet ved senteret.

I tillegg til å huse distriktsledelsen er senteret den administrative basen for hjemmebasert omsorg ved distriktet.  Kløverenga omsorgsboliger med 24 leiligheter med døgnbemanning  og 6 boliger for funksjonshemmede inngår som en del av dette.

Vi er omlag 470 fast ansatte ved distriktet med et budsjett på i underkant av 200 millioner kroner. Dette gjør oss til en av distriktets største og mest mangfoldige arbeidsplasser.

Konsert på Prestrudsenteret - et fint vårtegn.