Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Plandokumenter A-Å

Hamar kommune har her gjort en del sentrale dokumenter tilgjengelig for deg. Dette er hovedsakelig word-dokumenter og egner seg best til lesning etter at de er skrevet ut på papir.

Det meste du finner i alfabet-lista under er ulike planer for kommunens virksomhet, men her har vi også lagt årsmeldingen og regnskapet for siste år.

Dokumenter A- Å : Planer, årsmelding, økonomiplan