Vannmåler-avlesning

Hamar kommune trenger din måleravlesning for å beregne vann- og kloakkforbruk for siste år.

Du kan du melde inn avlesingen her.

Avlesningen er mulig ca 14 dager før og etter nyttår hvert år. Løsningen er stengt utenom denne perioden.

Om drikkevannet vårt

Mjøsa er drikkevannskilden for innbyggerne tilknyttet kommunal vannforsyning i Hamar kommune. Mer enn 90 % av kommunens innbyggere er koblet til kommunens vann-nett.

Rundt 56 000 personer får sin vannforsyning fra de to anleggene Hias VBA Sandvika og Hias VBA Vestbygda.

Hamar kommune har ansvaret for eget ledningsnett og egne høydebasseng og trykkøkere.​​​​ Innen området vann og avløp har kommunen ansvar for drift og vedlikehold av:

  • Ca. 230 km kommunale vann- og avløpsledninger
  • Pumpestasjoner for vann og spillvann
  • Høydebassenger         

Vannkvalitet

Hias er underlagt strenge bestemmelser til hygiene og vannkvalitet.  Drikkevannsforskriften krever at vannet som leveres er helsemessig trygt, klart og uten fremtredende lukt, smak og farge. Her i Hamar har vi svært godt godt drikkevann!

Les mer om vannkvalitet å Hias sin nettside

Hardhet på vannet i Hamar

Hamar vannbehandlingsanlegg har 2 ºdH. 
Her finner du informasjon om hardhetsgrad på vannet (HIAS).

Ofte stilt spørsmål

Abonnenter i kommunen melder fra tid til annen om at vannet som kommer fra krana er hvitt. Men vannet kan trygt drikkes.  - Dette er helt ufarlig! Årsaken til at vannet blir hvitt, er små luftbobler i vannet. Etter et par minutter etter tapping, vil disse boblene forsvinne, og vannet blir blankt. Grunnen til at dette skjer av og til, kan være spesielle forhold ved årstiden; med trykkforhold og lignende. Men det er altså helt ufarlig å drikke vannet, selv om det har en hvit farge ved tapping.