Mjøsa er drikkevannskilden for innbyggerne tilknyttet kommunal vannforsyning i Hamar kommune. Mer enn 90 % av kommunens innbyggere er koblet til kommunens vann-nett.

Rundt 56 000 personer får sin vannforsyning fra de to anleggene Hias VBA Sandvika og Hias VBA Vestbygda.

Hamar kommune har ansvaret for eget ledningsnett og egne høydebasseng og trykkøkere.​​​​ Innen området vann og avløp har kommunen ansvar for drift og vedlikehold av:

  • Ca. 230 km kommunale vann- og avløpsledninger
  • Pumpestasjoner for vann og spillvann
  • Høydebassenger           

Vannkvalitet

Hias er underlagt strenge bestemmelser til hygiene og vannkvalitet.  Drikkevannsforskriften krever at vannet som leveres er helsemessig trygt, klart og uten fremtredende lukt, smak og farge. Her i Hamar har vi svært godt godt drikkevann!

Les mer om vannkvalitet å Hias sin nettside

Vannmåler-avlesning

Hamar kommune trenger din måleravlesning for å beregne vann/kloakkforbruk for siste år. Avlesningen på nett er oppe 14 dager før og etter nyttår hvert år. Løsningen er stengt utenom denne perioden. I perioden når måleravlesningen er tilgjengelig, kan du melde inn avlesingen her.

Hardhet på vannet i Hamar

Hamar vannbehandlingsanlegg har 2 ºdH. 
Her finner du informasjon om hardhetsgrad på vannet (HIAS).

Ofte stilte spørsmål

Abonnenter i kommunen melder fra tid til annen om at vannet som kommer fra krana er hvitt. Men vannet kan trygt drikkes.  - Dette er helt ufarlig! Årsaken til at vannet blir hvitt, er små luftbobler i vannet. Etter et par minutter etter tapping, vil disse boblene forsvinne, og vannet blir blankt. Grunnen til at dette skjer av og til, kan være spesielle forhold ved årstiden; med trykkforhold og lignende. Men det er altså helt ufarlig å drikke vannet, selv om det har en hvit farge ved tapping.