Pedagogiske vinduer til underverdenen

De transparente kumlokkene fungerer som pedagogiske vinduer ned til en underjordisk verden av rør som forsyner husene  våre med vann og frakter kloakken bort. Gjennom ett av lokkene på Stortorget ser du ned i en avløpskum, det andre viser vannforsyningen.

Både Hamars fungerende ordfører, Jane Meyer og administrerende direktør Knut Holen ved Hias, som leverer vann og håndterer avløp i samarbeid med eierkommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange, er stolte av å presentere dette innovative møtet med vann og avløpstjenestene. 

- Det er viktig at innbyggere i Hamarregionen blir oppmerksomme på våre "hemmelige tjenester" gjennom 50 år, sier  Knut Holen. Vel vitende om at vann og avløp ofte er tjenester vi nærmest tar for gitt.

Et kunstnerisk blikk på infrastrukturen

Det er kunstnerne Roald Andersen og Gunnar Ridderstrøm som står bak idéen om gjennomsiktige kumlokk; et prosjekt som først ble gjennomført i Porsgrunn og Skien kommune. 

- Jeg er glad for at vår idé kan leve videre på Hamar og sette fokus på hvor viktig håndtering av vann er i et moderne samfunn, sier Roald Andersen.

Vann – en ressurs til låns

Bak idéen om kumlokkene ligger budskapet om at vann er en ressurs vi låner. Hias håndterer ansvaret med å levere rent vann og rense alt avløp. Unike QR-koder festet til kumlokkene inviterer innbyggerne til å se og høre mer. Bak QR-kodene vil man finne fortellinger om vannets reise fra 250 meters dyp i Mjøsa, gjennom renseanlegg, pumpestasjoner, høydebasseng og rørsystemer, til dusjhoder og svømmebasseng, før det returnerer til Mjøsa via renseanlegget i Stange.

Kumlokk "på reise"

Kumlokkene, som nå er plassert ved Hamar kulturhus, vil i uke 33 bli flyttet til Ringsaker, for deretter å komme til Stange og Løten og bli lagt på strategiske steder der.