Betaling i barnehager innkreves over 11 måneder. Juli er betalingsfri. Satsene samsvarer med Stortingets vedtatte makspris. Satsene er eksklusive matpenger. 

 • Helukestilbud inntil 9 t/dag - 100 % plass - pris å betale: 3 315,00 kroner. Etter 1.8.22: 3 050,00 kroner
 • Inntil 36 t/u (4 dg pr..uke) - 80 % plass - pris å betale: 2 980,00 kroner. Etter 1.8.22: 2 750,00 kroner
 • Inntil 27 t/u (3 dg pr. uke) - 60 % plass - pris å betale: 2 320,00 kroner. Etter 1.8.22: 2 140,00 kroner
 • Inntil 22,5 t/u (1/2 plass) - 50 % plass -  pris å betale: 1.990,00 kroner. Etter 1.8.22: 1 830,00 kroner
 • Enkeltdag: 210,00 kroner
 • Ved andre tilbud beregnes en prosentvis reduksjon i forhold til hel plass.

Spesifikasjon av matpenger:

 • Hel plass (4 - 5 dager) 230,00 kroner pr. mnd.
 • Halv plass (2 - 3 dager) 115,00 kroner pr. mnd.

Moderasjon:

 • Søskenmoderasjon 30 % til eldste barnet uavhengig av plasstr.
 • 50 % moderasjon til barn nr 3.
 • Ingen søskenmoderasjon mot skolefritidsordningen.

Lenke til barnehagesiden