Avgiftsbeløpet reguleres hvert 3. åri samsvar med SSBs byggekostnadsindeks for blokker. 

Det betales pr. frikjøpt plass: 181 700,00 kroner