Priser for 2023

Gebyr for behandling og godkjenning av skiltplaner, inklusive gave- og arbeidstillatelser:

  • Behandling av gravesøknader inklusive befaring, tilsyn og kontroll pr søknad 7990,00 kroner
  • Dersom veg/grøfteareal ikke er istandsatt iht avtale innen fristen påløper et ekstra gebyr pr m2: 550,00 kroner.
  • Gebyr for behandling av tiltak uten graving på kommunale trafikkareal somkrever arbeidsvarsling og skiltplan 2090,00 kroner.
  • Gebyr for manglende søknad. Igangsetting av arbeid langs veg uten tillatelse: 25 000,00 kroner.
  • Behandling av sanitærsøknad er det ikke gebyr for.