Gebyr for behandling og godkjenning av skiltplaner, inklusive gave- og arbeidstillatelser:

  • Behandling av gravesøknader inklusive befaring, tilsyn og kontroll pr søknad 7925,00 kroner
  • Dersom veg/grøfteareal ikke er istandsatt iht avtale innen fristen påløper et ekstra gebyr pr m2: 515,00 kroner.
  • Gebyr for behandling av tiltak uten graving på kommunale trafikkareal somkrever arbeidsvarsling og skiltplan 2045,00 kroner.
  • Gebyr for manglende søknad. Igangsetting av arbeid langs veg uten tillatelse: 10.300 kroner.
  • Behandling av sanitærsøknad er det ikke gebyr for.