Priser for 2023

Stortorget

 • Platting, uteservering pr. år 6 850,- kroner. Strøm kommer i tillegg. Gjelder 3 plattinger på på østre side og gategrunn utenfor Kulturhuset, og prisen gjelder kun for de respektive lokalene med tilhørighet til plattingen.
 • Platting. Leie til andre mobile aktører uten fast lokale rundt torget: Pris avtales med forvalter i de enkelte tilfellene.

Plass ved brygge

Årsleie av plass ved kommunal brygge eller i kommunalt farvann (eks. husbåter), ikke disponert av Båtforeningen: 6 850,00 kroner.

Plassleie tivoli og sirkus 

 • Arrangementer pr.dag:  1 300,00 kroner
 • 25 % mva. er inkludert i prisene. 
 • Hamar kommune kan etter avtale fakturere for oppkobling til vann og avløp.


Ankerskogen idrettspark. Avgift strøm, dette inkluderer fastavgift, strømskap og forbruk:

 • Store arrangementer (Fotballturneringer og lignende): 2 480,00 kroner 
 • Mindre arrangementer (Hamar løkkecup, paintball og lignende):  960,00 kroner
 • 25 % mva. er inkludert i prisene. 


Leie av Koigen. Avgift strøm, dette inkluderer fastavgift, strømskap og forbruk:

 • Arrangementer pr. dag:  2 740,00 kroner 
 • Sesongleie: 6 850,00 kroner
 • Frivillige organisasjoner leier gratis, men må betale for bestilte tekniske tjenester.
 • 25 % mva. er inkludert i prisene. 


Leie av gategrunn for mobilt salg/uteservering/15 m2: 

 • 212,- pr- døgn. For veldedige formål er leien gratis. Det gjøres en vurdering for hvert tilfelle.
 • Årsleie av en plass avtales særskilt med forvalter. Baseres på 3 % av omsetning. 


Leie av gategrunn til arrangementer:

 • 950,00- pr. dag for lite arr.
 • 1 800,- pr. dag for middels arr.
 • 5 750.- pr. dag for stort arr. Oppgitt pris er minimumstakst basert på 7 % omsetning. Perioden er i utgangspunktet 3 dager inkl. rigg.
 • Frivillige organisasjoner leier gratis, men må betale for bestilte tekniske tjenester.


Tekniske tjenester/forbruk strøm i tilknytning til leie av gate/torg:                   

 • Strømforbruk, fakturert etter forbrukte kwh, gjelder også plattinger på Stortorget: 5,00 pr. kwh. Forvalter kan justere pris per kw ved store endringer i markedspris.
 • Tjenester som bestilles av Kommuneentreprenøren (KE) avtales med KE og blir fakturert direkte til arrangør (eks: gjerder, skilt, oppkobling til strøm, vann og avløp etc)                    
 • Leie av kommunale møbler avtales og faktureres etter avtale med Bylab.


Gebyr for godkjenning av skiltplaner og gravearbeider:                  

 • Behandling av gravesøknader inkl befaring, tilsyn og kontroll pr søknad: 7 990,00 kroner
 • Dersom veg/grøfteareal ikke er istandsatt iht avtale innen fristen, påløper et ekstra gebyr pr m2. Gebyret gjelder også dersom graving er igangsatt uten godkjent gravetillatelse: 550,00 kroner
 • Gebyr for behandling av tiltak uten graving på kommunale trafikkareal hvor det kreves arbeidsvarsling og skiltplan: 2 090,00 kroner
 • Gebyr for manglende søknad: 25 000,00

Lenke:

Om leie av kommunale veger, gater og plasser