Merk dette vedrørende priser i 2022:

 • Halv parkeringsavgift for elbil- og hydrogendrevne kjøretøy. Hydrogendrevne kjøretøy er ikke tillatt i p-husene til kommunen.


Parkering på kommunal p-plass/gateparkering:

 • Korttidsparkering pr. time: 31,00 kroner
 • Timeparkering på langtidsplasser, også lørdag: 31,00 kroner
 • Dagparkering langtidsplasser, også lørdag: 54,00 kroner.
 • Månedskort for beboere 480,00 kroner pr. mnd. eller 4 780,00 kroner pr. år. Abonnementskort for beboere på gategrunn gjelder kun i sone 3202.
 • Årskort for ikke-beboere  12 750,00 kroner pr. år. Abonnementskort for beboere på gategrunn gjelder kun i sone 3202.

25 % mva. er inkludert i prisen.

P-hus Østre Torg:

 • I tidsrommet 0700 – 1800 kr 29,00 pr. time. Hvis elbil halv pris. (14,50 pr. time)
 • I tidsrommet 1800 - 0700 kr 14.00 pr. time. Hvis elbil, halv pris. 
 • Månedsleie: 1200,00 kroner. Månedsleie elbiler 600,00 kroner.
 • Ingen beboerpris på abonnement i dette p-huset.

25 % mva. er inkludert i prisen.

P-hus Vestre Torg: 

 • Kr 29,00 pr time. Hvis elbil, halv pris. (14,50 pr. time)
 • Kr 62,00 pr døgn. Hvis elbil, halv pris. (31,00 pr. døgn)
 • Det er gratis for MC på de særskilt oppmerkede MC-plassene
 • Abonnementskort beboer innen avgiftssonen kr 640,00 pr. mnd. Årsavtale kr 6400,00 kroner. Hvis elbil, halv pris. 
 • Abonnementskort andre kr 875,00 pr. mnd. Årsavtale kr 8500,00. Hvis elbil, halv pris. 

25 % mva. er inkludert i prisen.

NB! Vestre Torg P-hus har automatisk kjøreport. Når du kjører mot porten, åpnes den automatisk. Denne funksjonen er operativ når temperaturen går under minus 8 - 10 grader Celsius.

EL-biler:
Lading ev el-kjøretøy. Pris for lading er 15,00 kroner per time og 6 kroner i oppstart.

Leie av gategrunn: 
Pris ved utsettelse av container, brakkerigg, stillass o.l pr. døgn 175, kroner. 
Ved leie en lengre periode, må prisen avtales med kommunen.

Kontrollsanksjon
En kontrollsanksjon ilegges for brudd på vilkårene for parkering, for eksempel hvis du ikke har betalt eller tiden har gått ut ved avgiftsbelagt parkering.

 • Lav sats: 330 kroner
 • Høy sats: 660 kroner
 • Ved parkering på plass reservert for personell med gyldig parkeringsbevis for bevegelseshemmede, er sanksjonen på 990,- kroner.

Parkeringsgebyr
Parkeringsgebyr ilegges for ved stans eller parkering i strid med vegtrafikkloven, trafikkreglene, skiltforskriften og forskrift om parkeringsgebyr.

Sats: 900 kroner 
Forhøyet gebyr: 450, 00 kroner

(Alle gebyrer er vedtatt av Samferdselsdepartementet og er de samme over hele landet.) 

Leie gategrunn ved utsettelse av container, stillas, brakker og lignende 175,00 pr døgn. Sats tar utgangspunkt i faktisk beslaglagt areal, faktureres pr p-plass/15 m2. Ved leie av gategrunn over lenger periode enn 2 uker avtales pris med parkeringsansvarlig.

Se parkeringskart

Bankkonto parkering:

1822 61 87401 m/kid