Priser for 2023

  • Korttidsopphold pr. døgn 180,00 kroner*
  • Dagopphold pr. dag (inkl. frokost) 100,00 kroner*

* eller pris fastsatt etter til enhver tid gjeldene forskrift.