• Korttidsopphold pr. døgn 175,00 kroner*
  • Dagopphold pr. dag (inkl. frokost) 95,00 kroner*

* eller pris fastsatt etter til enhver tid gjeldene forskrift.