Priser for 2023

Langtidsopphold alle institusjoner, max pr døgn
: 2 360,00 kroner
Se mer informasjon om utregning lenger ned (utregning av vederlag for sykehjemsplass).

Parkgården

 • Husleie – stor leilighet 7 323,00 kroner pr. mnd.
 • Husleie- standard  6 723,00 kroner pr. mnd.
 • Husleie – hybel 5 110,00 kroner pr. mnd.
 • Husleie – kollektiv 5 467,00 kroner pr. mnd.

Kåtorp pensjonistsenter

 • Enkeltleiligheter 6 172,00 kroner pr. mnd.
 • Dobbeltleiligheter 3 720,00 kroner pr. mnd.
 • Underetasje: 6 315,00 kroner pr. mnd.

Finsalsenteret

 • Finsalhagen omsorg: 8473,00 kroner pr. mnd.

Prestrudsenteret

 • Trygdeleiligheter: 6 938,00 kroner pr. mnd.
 • Solenga: 7 895,00 kroner pr. mnd.
 • Solhellinga 10: 8 485,00 pr. mnd. 

Farmen

 • 8 952,00 kroner

Klukstuen omsorgssenter

 • Husleie – enkeltleilighet 7 667,00 kroner pr. mnd.

Kløverenga trygdeboliger

 • Husleie 6 047,00 kroner pr. mnd.

Seterløkka omsorgsboliger

 • Husleie - enkeltleilighet 9000,00 kr pr. mnd.

TV

 • Leie av dekoder i trygdeleiligheter 59,00 kroner

Utregning av vederlag for sykehjemsplass

 • Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester §3 er gjeldende. 
  Kommunen kan ta betaling med inntil kr 185 per døgn for korttidsopphold og inntil kr 105 per dag- eller nattopphold. Egenandel for langtidopphold beregnes på bakgrunn av beboerens inntekter og fradrag, fratrukket et beløp til egen disposisjon. Beløpet til egen disposisjon utgjør 75% av fribeløpet, 25% av folketrygdens grunnbeløp (G) og 15% av inntekter over G. Som inntekt regnes også renter av formue. Selve formuen er personlig og tas ikke med i beregningen av egenandelen. Fribeløp og grunnbeløp fastsettes årlig av departementet.