Skriving av skjøte

  • 1 950,00 kroner.

Inngåelse av festeavtaler

  • 3 800,00 kroner.

Saksbehandlingsgebyr tomter og parseller 

  • 5 400,00 kroner

Bolig- og næringstomter

  • Når kommunen har ledige tomter, blir dette annonsert med pris og størrelse.