1. Årsgebyr:

 • Abonnementsgebyr vann: 523,00 kroner
 • Forbruksgebyr vann: 33,49 kroner pr. m3
 • Abonnementsgebyr kloakk: 612,00 kroner
 • Forbruksgebyr kloakk: 40,44 kroner pr. m3
 • 25 % mva. er inkludert i prisene

Avlesningsgebyr for abonnenter som ikke innleverer måleravlesning to år på rad: 1500,00 kroner

2. Engangsgebyr for tilknytning: (BRA = Bruksareal)

Engangsgebyr for tilknytning vann til boliger og fritidsbebyggelse:

 • Høy sats (Større eller lik 70 m2 BRA): 26 000,00 kroner
 • Middels sats (Mellom 30 og 70 m2 BRA): 12 100,00 kroner
 • Lav sats (Mindre eller lik 30 m2 BRA): 5.150,00 kroner
 • 25 % mva. er inkludert i prisene

Engangsgebyr for tilknytning kloakk til boliger og fritidsbebyggelse:

 • Høy sats (Større eller lik 70 m2 BRA): 49 000,00 kroner
 • Middels sats (Mellom 30 og  70 m2 BRA): 21 400,00 kroner
 • Lav sats (Mindre eller lik 30 m2 BRA): 10 300,00 kroner
 • For øvrig bebyggelse beregnes engangsgebyret for tilknytning pr. m2 bruttoareal (BRA):
  Vann pr. m2 BRA: 205,00 kroner
  Kloakk pr. m2 BRA: 395,00 kroner
 • For landbruksbygg med mer beregnes engangsgebyr for vann og kloakk med 20 % av gebyret for den øvrige bebyggelsen.
 • 25 % mva. er inkludert i prisene

3. Målerleie

Husvannmålere (ligger i årsavgiften)

 • 3/5 m3 måler: 620,00 kroner
 • 7/10 m3  måler: 725,00 kroner
 • 20 m3  måler: 1185,00 kroner
 • 30 m3 måler: 1240,00 kroner
 • 50 m3 måler: 5 000,00 kroner
 • 80 m3 måler: 6 050,00 kroner
 • >100 m3 måler: 7 150,00 kroner
 • 25 % mva. er inkludert i prisene